Delegationslovens vej mod gennemførelsesdekreterne er begyndt

“Delegationsloven om handicap [lov 227/21, N. D.R.] trådte i kraft den 31.December sidste år og udgør udgangspunktet, det vil sige den lovgivningsmæssige ramme for den samlede reform af sagen, som skal afsluttes med regeringens vedtagelse af lovgivningsmæssige dekret inden udgangen af andet kvartal 2024. For at give rettidig implementering af loven arbejdede vi derfor straks med tilrettelæggelsen af en metode, der muliggør vedtagelse af en delt og deltagende lovgivning, også gennem den tekniske rådgivning, der er nødvendig i så komplekse spørgsmål”.
Dette blev sagt til avisen “Vita” i et bidrag redigeret af Sara De Carli, Handicapministeren Erika Stefani, og understregede, at” blandt de første gennemførelsesforanstaltninger i delegationsloven vil der være lovdekretet rettet mod ombygning af offentlige tjenester inden for tilgængelighed og etablering af den nationale garant for handicap, som skulle ankomme om et par måneder”, som ministeren også understregede under en spørgetid i salen.

Blandt de første konkrete handlinger var der derfor oprettelsen i slutningen af januar af en specifik kommission, der havde til formål at føre tilsyn med forberedelsen af de forskellige lovgivningsmæssige dekreter, ledet af ministeren og sammensat af repræsentanter for ministerierne, Higher Institute of Health, regionerne, ANCI( National Association of Italian municipalities), INPS, INAIL, ISTAT, brancheforeninger og repræsentanter for mennesker med handicap og deres familier, samt repræsentanter for Det Nationale Observatoriums teknisk-videnskabelige udvalg på betingelse af personer med handicap. En kommission, der allerede har mødt, giver en travl tidsplan for møder.

“Vi vil alle forsikre vores engagement – konkluderede Stefani-så den reform, som mennesker med handicap og deres familier længe har ventet på, afsluttes så hurtigt som muligt og virkelig skaber forandring, placerer personen med sine behov, hans forhold, hans ønsker i centrum og fremmer et virkelig inkluderende samfund”. (S. B.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.